NEDİR?

Organik tarım; üretimde kimyasal girdi kullanmadan, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimidir. Organik tarımın amacı; toprak ve su kaynakları ile havayı kirletmeden, çevre, bitki, hayvanları koruyarak ve insanların sağlıklı ürünlerle beslenmesini sağlamaktır. Organik tarım, çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanır. Organik tarımda üretimin her aşaması, kontrollü, kayıtlı ve sertifikalı gerçekleştirilir.

Organik tarım, yalnız başına gıda üretim kaynağı değildir. Aynı zamanda, sürdürülebilir tarım ve kalkınma, ekoturizm, biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyon, çölleşme ve iklim değişikliklerine neden olan faktörlerin giderilmesinin de bir dayanağıdır.

Organik tarım ile; toprak erozyonu önlenir, su kalitesi korunur, enerji tasarrufu yapılır, kimyasalların insanlar üzerindeki olumsuz etkileri azaltılır, çiftçilerin ve tarımsal işletmelerde çalışan insanların sağlığı korunur, küçük çiftçilere yardım edilir, ekonomi desteklenir, daha nitelikli ürün elde edilir, gelecek nesillerin korunmasına katkıda bulunulur.

Organik tarımda, üretici ile sertifikasyon kuruluşu beraber çalışır. Her adımda, bu kuruluştan teyit alınır ve yıl içinde kontroller yapılır. Ürünlerin pazarlanma aşamasında ise, her üründe, sertifikasyon kuruluşunun garanti etiketi bulunur.

Organik tarım, gün geçtikçe daha çok kullanılmaya başlayan bir üretim şeklidir. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde kullanılmaya başlayan bu üretim şeklinde fiyatlar, konvansiyonel ürünlere göre %30-50 daha fazladır, ancak %25-30 daha az ürün elde edilmektedir. Bu nedenler, günümüzde, küçük çaplı üreticiler, henüz organik tarım pazarına girmemişlerdir.