Rani Farm - Doğal Et, Süt, Peynir ve Sebze Üretimi

HAYVANCILIK

Rani Çiftliği sağlıklı nesiller yetiştirmek adına, hayvanları ve doğayı severek üretim yapan bir çiftliktir.

Rani Çiftliği’nde hayvancılık 4 ana prensip üzerinde yapılandırılmıştır:

  • Hayvanların ırk, yaş ihtiyaçlarına göre yaşam döngüsünü doğala yakın şekilde uygulamak ve hayvanların refahı için modern barınaklar tesis ederek çağdaş teknolojiyi kullanmak
  • Kaliteli et-süt elde edebilmek için doğal, katkısız yem yapmak ve en uygun şekilde hayvana sunmak
  • Yüksek verimli, sağlıklı iyi cins damızlık dişi ve besi danası yetiştirmek için genetik ilerlemeyi ve koruyucu hekimliği uygulamak
  • Hijyenik kurallara dikkat ederek Rani Çiftliği markalarına dönüştürecek olan et ve sütü sağlıklı hammadde olarak üretmek
about us
about us
about us
about us
about us
about us

Rani Çiftliği 2018 yılında yeni bir yatırım yaparak 102.000 m2 alanda yarı açık ari ırk simental çiftliği kurdu. 322 adet gebe düve simental Avusturya'dan özel tırlar ile getirildi. Ülkemizde sarı alaca olarak da nitelendirilen simentaller hayvanlar eti ve sütü için yetiştirilmektedir.

Ülkemizin çevre ve iklim şartlarına çok iyi uyum sağlarlar. Hastalıklara karşı başka ırklara göre daha dayanıklıdırlar. Simental inekler yediği yemi en iyi şekilde süte dönüştürebilir.

BESLENME

Rani Çiftliği’nde hayvan yemlerinin üretiminde çok çeşitli hammaddeler kullanılmaktadır. Kesif yem hammaddeleri; arpa, soya küspesi, buğday, pamuk tohumu küspesi, mısır, yulaf kavuzu, ayçiçeği küspesi, kanula, buğday kepeği, keçi boynuzu, melas, tuz, vitamin karması, di kalsiyum fosfattan oluşmaktadır.

Bu hammaddelerle hayvan gruplarına göre değişen rasyon formülasyonu ve Rani Çiftliği’nde yapılan 6 çeşit yem (sığır sütü yemi, kuru inek yemi, düve yemi, kaçi yemi, besi yemi, buzağı büyütme yemi) günlük olarak çiftlikteki yem makinesinde üretilmektedir. Rani Çiftliği’ndeki yem üretimi günlük 4000 kg.’dir.

Kaba yemler ise şunlardır: Mısır silajı, pancar küspesi, havuç ve portakal posası, fiğ buğday kuru otu, yonca kuru otu, buğday samanı.

Üretilen keşif yemler ve kaba yemler hayvan gruplarına göre Rani Çiftliği tarafından belirlenen toplam rasyonlara yemleme arabalarında karıştırılarak, hayvanların bir günde yiyeceği yem miktarı iki öğünde, 12 saat arayla, taze olarak hayvanlara verilir.

Yem üretiminde ve dağıtımında hayvanlarda et için ya da süt için doping etkisi yapacak hiç bir ilave katkı maddesi kullanılmaz. Yemler tamamen doğal hammaddelerden üretilir.

BAKIM

Rani Çiftliği’nde açık , yarı açık ve kapalı sistemli barınaklarda hayvanların rahatça dolaşabilmesini sağlayan doğal toprak zeminli ve serbest sistemde hayvancılık yapılmaktadır.

Hayvanlar gereksiz yere rahatsız edilmez ve asla hiçbir şekilde hayvanlara vurulmaz, kötü muamele görmezler.

Doğacak yeni nesillerin yüksek verimli ve kaliteli et ve süt verebilmesi için suni tohumlama uygulanmaktadır. Seçilen tohumlar sahip olunan genetik yapıyı her yıl bir basamak daha yukarı çıkartmayı hedeflemektedir. Tohumlamalarda Alman ve Amerikan ithal spermalar kullanılmaktadır.

Besleyip büyütülen hayvanların sağlıklı olabilmesi ve üretilen et ve sütün hammadde olarak kaliteli olabilmesi için veteriner hekimlere oldukça büyük görev düşmektedir. Koruyucu çiftlik hekimliği çerçevesinde koruyucu aşılamalar, mevsimsel parazit mücadelesi, tedavi edilmiş ya da tedavi edilen hayvanların tedavi bitiminden sonra yasal arınma süresi bitmeden etlerinin ve sütlerinin tüketime sunulmaması, hijyenik kurallara hem bakım hem de beslenmede dikkat edilmesi sağmal hayvanlarımızı haftada 1 gün sağım esnasında gizli mastit yönünden kontrol edip meme içi kuru dönem ilacı kullanmak, temel uygulamaların başında gelmektedir.

Yaz aylarında hayvanların sıcak stresinden korunabilmeleri için yemlik üzerine yerleştirilen su ile serinletme ve vantilasyon sistemleri kullanılır.

SÜT ÜRÜNLERİ

Rani Çiftliği’nde doğumunu yapmış olan süt grubu hayvanları, sağmal keçiler, sağmal inekler ve sağmal mandalar, 12 saat ara ile 2 kez otomatik sağım sistemi ile sağılmaktadır. Sağım öncesinde ve sonrasında meme dezenfektanları kullanılmakta olup sağım sonrası sağımhanenin tamamı dezenfekte edilmektedir. Sağım girişi ve çıkışında hayvanlar için ayak banyoları vardır.

Sağmal hayvanlar mevsimlere göre değişmektedir. Günlük süt ortalamaları aşağıdaki gibidir:

  • Sağmal İnekler : 27 litre
  • Sağmal Keçiler : 3,8 litre
  • Sağmal Mandalar : 6 litre
  • Sakız Koyun : 3 litre
YETİŞTİRİCİLİK

ET IRKI DAMINZLIK BÜYÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ (ANGUS-ŞOROLE)

Doğumu yaklaşan angus ve şorole gebe hayvanlar annenin yavru ile rahat ilgilenebilmeleri için doğum bölümüne alınır ve doğumu takip edilir. Doğumu takiben buzağının dış ortamda karşılaşabileceği mikroplara karşı vücut direncini arttırmak amacıyla koruyucu aşılamaları ve göbek kordonu dezenfeksiyonu yapılıp annenin yavru ile ilgilenmesi, onu kurutup emzirmesi izlenir. Et ırkı buzağılarda ilk 7 gün annenin memelerinin dengeli olarak ve yavrunun tokluğu mutlaka kontrol edilmelidir. Anne ve yavru üçüncü gün yeni buzağılı anne ve yavruların olduğu bölmeye alınarak sabah-akşam annelerin ve yavruların iştah ve genel sağlık durumları kontrol edilir. Yavrular bir ayını doldurduğunda sabahları annelerinden ayrılır ve onlara yonca-yem verilir. Akşamları ise tekrar annelerinin yanına geçirilip sabaha kadar annelerini emmelerine izin verilir. Yavruların sütten kesilmesi bütün ırklarda yavrunun gelişimini belirler. Sütten kesilme yavru için önemli bir stres faktörü olduğundan, hedef sağlıklı nesiller yetiştirmekse bu stresin en aza indirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle et ırkı buzağılarının sütten kesilmesinde 3 basamaklı bir yöntem uygulanır. Sütten kesim zamanı gelen buzağılar sabah ve akşam annelerine emzirilip, gündüz ve gece kaliteli ot ve yem verilerek kalacakları bölmeye alıştırılırlar. Daha sonra emzirme tek öğüne düşürülür. Son olarak da emzirme gün aşırıya düşürülerek buzağının ve annesininstressiz olarak sütten kesimi sağlanır. Sütten kesilen buzağılar dişi ve erkek olarak ayrı bölmelere alınır. Dişiler 16-18 ay arası veya en az 360 kg. ağırlığa ulaştığında suni tohumlama yöntemiyle tohumlanarak gebe döve bölmelerinde doğumlarını beklerler. Erkekler ise kesime kadar erkek besleme bölmelerine geçirilir.

KOMBİNE VE SÜTÇÜ DAMIZLIK BÜYÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Doğumu yaklaşan anne adayları uygun doğum bölmelerine alınıp gerektiğinde yardım edilerek doğumu gerçekleştirilir. Buzağı dünyaya geldiğinde koruyucu aşı ve göbek dezenfeksiyonu yapıldıktan sonra annenin yavruyu yalayıp kurutması ve buzağının süt emmek üzere ayaklarının üzerine kalmasına kadar annesi ile bırakılır. Süt emmek üzere hazır duruma gelen buzağı kendisi için özel hazırlanmış bölümlere annesinin sağılan kolostrum emzikli biberonla yavruya verilir. Bu uygulama yavrunun sağlıklı kolostrum alabilmesi için altı saat sonra tekrarlanır. Süt ırkı buzağılar anne-yavru beraberliği şanssız gibi görülse de buzağının sağlığı ve annesinde sağlıklı süt verilmesi için bu uygulama zorunludur. Buzağılar öncelikle 7 gün annesinin sütü ile beslenir. Daha sonra diğer buzağılar ile beraber sağımdan sağıma yine süt ile beslenmeye devam eder. Rani Çiftliği’nde yavruların beslenmesinde mama, süttozu v.b. hiçbir yapay ürün kullanılmaz. Yavrular sütten kesilinceye kadar gerçek sütle beslenirler. Bu gruptaki buzağıların sütten kesimi 2-3 ay arasında gerçekleşir. Buzağıların önüne bir haftalıktan sonra az miktarda su yem ve kuru yonca konur. Tüketmeye başladığında miktar kontrollü bir şekilde arttırılır. Buzağının gelişimine bağlı olarak 1,5 ya da 2 aylıkken yediği yemle orantılı olarak emdiği süt azaltılarak tek öğün ve gün aşırıya düşürülerek sütten kesilir. 5-6 aylık olunca dişi erkek ayrımı yapılarak, dişiler genç düve grubuna, erkekler ise kesime kadar erkek besleme bölümüne geçirilirler. Dişiler 16-18 ayık yaşta ya da 420 kg. olduğunda suni tohumlama yöntemi ile gebeleştirilerek doğumlarını beklemek üzere gebe düve bölmelerine geçirilirler.

Mandaların ise doğumun ardından malakların koruyucu uygulamaları yapılır ve 10-14 gün anneleri ile kalırlar. 15 gün sonunda malaklar annelerinin görebileceği bölmelere geçirilerek günde 2 kez tek meme malağa ayrılmak suretiyle sağım makineleri ile sağılır. Anneden ayrı olduğu süre boyunca malağa kaliteli serbest yonca ve yem verilir. Malaklar 6 ay boyunca annelerini emerler. Mandaların sağım süresi kısa (180 gün) genç düvelerin gebeleşme yaşı geç (24 ay) ve gebelik süreleri uzun (10 ay) olmasına karşın bağışıklık sistemlerinin güçlü sütünden elde edilen ürünlerin kalitesi açısından bizce bakılması ve yaşatılmaya teşvik edilmesi gereken hayvan ırklarındandır.

SÜT IRKI DAMIZLIK KÜÇÜKBAŞ YETİŞTİRİCİLİĞİ (SAENEN, KİLİS)

Anaç keçilerin doğumu yaklaştığında tek bölmeye alınarak doğumu gerçekleştikten sonra oğlaklara da aynı buzağılardaki gibi koruyucu aşıları ve göbek dezenfeksiyonu yapılır. Annenin memeleri dezenfekte edilir. Memeden gelen süt kontrol edilip ilk akan sütler ayrı bir kaba alınır. Oğlağın ondan sonra emmesi sağlanır. 7-10 gün süreyle anne ve yavru beraber bırakılır.bu süre sonunda sabah oğlaklar ayrılıp serbest yonca ve otomatik yemliklerde yem verilir.akşam sağımından sonra anneler ve yavrular sabaha kadar beraber bırakılır. Oğlak 1 aylık olduğunda sabah-akşam sağımdan sonra yavrular emzirilip ayrılırlar. Emzirme sırasında yavruların doğumundan emin olmak için oğlaklara tokluk kontrolü yapılır. Oğlaklarda sütten kesme 2-3 aylıkken yapılır. Önce tek öğün sonra gün aşırı sistemi uygulanarak sütten kesme işlemi gerçekleştirilir. Sütten kesimi takiben hemen oğlaklar dişi ve erkek olarak ayrılıp kendi bölümlerine alınır. Rani Çiftliği’nde dişi yavrular, 1,5 yaşını doldurmadan gebeleştirilmezler. Bu hayvanlar süt ırkı keçilerdir ve ikizlik oranı çok yüksektir. Genç dişiler gelişimlerini tamamlamadan gebeleştirildiği takdirde hem ikizlik oranı azalmakta hem de alınacak olan süt miktarı ve süresi kısalmaktadır. Keçiler 270 gün sağılabilmektedir ve ikiz yavru oranları çok yüksektir. Dişi oğlaklar en erken 1,5 yaşında doğal aşımla tohumlanarak doğumunu beklemek üzere gebe bölmelerine geçerler, erkekler ise 1 yaşını geçince kondisyonlarına göre besi ve tekelik olmak üzere gruplanıp ayrılır.

BESİ AMAÇLI ERKEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

Rani Çiftliği’nde doğan erkek yavrular otellerde tüketilmek üzere besi danası olarak beslemeye alınır. Besi bitişi otellerdeki tüketime göre belirlenir. Angus ve şoroleler hariç diğer ırklar 18-22 ay arası haftalık kesimler şeklinde taze olarak kesilir. Haftada 1 ya da 2 kez kesilecek besi danaları belediye mezbahanesinde kesilerek karkas olarak alınır. Karkas ağırlıkları 400-500 kg. arasındadır. Besi için yetiştirilen erkeklere serbest olarak bakılmaktadır. Hiçbir zaman besi son dönem de olsa hayvanlar bağlanmaz ve kapatılmaz.

Keçilerde ve mandalarda doğal aşım yapıldığından bu ırkların doğan yavrularından teke ve doğa adayları seçilip damızlık olarak beslenirler. Geriye kalanlar ise besi amaçlı yemlenirler. Erkek keçilerde karkas ağırlığı ortalama 38-40 kg., manda erkeklerde ise 260-285 kg. arasındadır.